گلستان ما/ سید مناف هاشمی استاندار گلستان در جمع اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان گلستان وعده داد امسال به مناسبت روز خبرنگار اعضای خانه مطبوعات مهمان استاندار خواهند بود .
وی یکشنبه 24 تیرماه در جمع اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان گلستان اظهار کرد : خانه مطبوعات استان باید در برنامه های خود با اداره کل ارشاد وحدت و همفکری داشته باشد
هاشمی از برگزاری مراسم روز خبرنگار توسط خانه مطبوعات به شیوه متفاوت از سالهای گذشته ابراز خشنودی کرد و گفت : تالار و هزینه پذیرایی شام روز خبرنگار را بنده متقبل خواهم شد ، ضمن اینکه می خواهیم در فضایی متفاوت با همدیگر یک گفتمان خودمانی داشته باشیم .
وی تصریح کرد : گرفتن حق عضویت می تواند برای خانه مطبوعات منبع درآمدی باشد اما اگر در وضعیت فعلی پرداخت حق عضویت سخت است ، بنده این مبلغ را از طرف خودم به نیابت از 120 عضو خانه پرداخت خواهم کرد .
هاشمی همچنین به کشمیری مدیر کل ارشاد گلستان دستور داد که 60 میلیون تومان بودجه تخصیص داده شده به خانه مطبوعات استان را از طریق این اداره کل به خانه مطبوعات انتقال دهند .