راک نیوز/ ضعف اطلاع رسانی درباره دستاوردهای دولت از جمله مواردی است که باعث شده برخلاف دولت گذشته عملکرد دولت همواره کمتر از آنچه که هست نشان داده شود.
بسیاری ریشه این موضوع را در بی توجهی دولت به تریبونهای رسانه ای و رسانه سازی می دانند این در حالی است که اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم هزینه های تبلیغات و رسانه داری و رسانه سازی در این دولت نه تنها کمتر از گذشته نیست چه بسا بیشتر هم باشد.
ضعف اطلاع رسانی درباره دستاوردهای دولت از جمله مواردی است که باعث شده برخلاف دولت گذشته عملکرد دولت همواره کمتر از آنچه که هست نشان داده شود. بسیاری ریشه این موضوع را در بی توجهی دولت به تریبونهای رسانه ای و رسانه سازی می دانند این در حالی است که اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم هزینه های تبلیغات و رسانه داری و رسانه سازی در این دولت نه تنها کمتر از گذشته نیست چه بسا بیشتر هم باشد. با این حال این اعتبارات و هزینه ها بیشتر از آنکه در خدمت تبلیغات دستاوردهای نظام و دولت باشد ، صرف تبلیغات شخصی و سلیقه ای می شود. روابط عمومی های دستگاه های دولتی بدون توجه به ماموریت اصلی خود که همان انعکاس عملکرد سازمان به بهترین شکل می باشد، سعی دارند بستری برای چهره سازی خود ایجاد کنند.
گاهی این رسانه های وابسته به روابط عمومی در جهت باجگیری از سازمانی که نماینده ان هستند به کار گرفته می شوند و گاهی نیز با هدف تخریب یا باجگیری و یا جو سازی رسانه ای علیه سازمانهای رقیب که همه بخشی از دولت هستند استفاده می شود. و اینگونه منابعی که باید صرف کمک به دولت شود، خود چالش ساز می شود. همه این اتفاقات در شرایطی است که رسانه های واقعی استان که گاها منبع ارتزاق چندین نیرو می باشند و در همه شهرستانها هم نیرو دارند به واسطه همین فعالیت کاذب مورد اجحاف قرار می گیرند. در تازه ترین نمونه آن وقتی رییس جهاد کشاورزی استان به شهرستان گچساران رفت در حضور ده ها خبرنگار گچسارانی که بی هیچ چشمداشتی در ان برنامه حضور داشتند مجری سفارش پذیر پشت تریبون از فعالیت یک پایگاه خبری تقدیر و تشکر کرد که متعلق به یکی ازکارکنان روابط عمومی این سازمان است و با یک نفر اداره می شود و دور از ذهن نیست که هر از چند گاهی اگربا اینترنت دولتی به روز رسانی نشود اما با وقت دولتی بروز رسانی می شود.
البته نمونه چنین عملکردی کم نیستند اما سوال اساسی این است که این رسانه چه عملکردی داشته که بایستی از یک تریبون رسمی مورد قدردانی قرار گیرد؟ آیا کارمند سازمان جهاد وکشاورزی جرات دارد در رسانه خود از ضعف های مدیریتی و زیر ساختی این سازمان در کهگیلویه وبویراحمد مطلبی بزند .البته شاید هم تشکر بخاطر همین اطلاع از ضعف ها و سکوت در برابر حقایق باشد .
درحالیکه روحانی با تاکید بر اینکه انتقاد سازنده بسیار مفید است،و بارها گفتند: انتقاد کاملا لازم است. ودر مثل انتقاد حکم نمک غذا را دارد ،حال آقایان تقدیر شده به افکار عمومی بگویند چه در کوران تبلیغات ریاست جمهوری و چه در جبهه نقد عملکردی به دولت خصوصا آنجا که این همکاران تخصص و یا اطلاعاتی دارند چه رسالت خبری را از خود بروز دادند.
از سوی دیگروقتی دولت برای کاهش هزینه ها در سفرهای استانی ریاست جمهوری از همراهی خبرنگاران مرکز نشین ممانعت بعمل آورده چه ضرورتی دارد در شهرستانی که خبره ترین خبرنگاران را در عرصه اطلاع رسانی دارد دونفر از خبرنگاران را از مرکز استان تا گچساران با خود ببرند.
برای اهالی رسانه که دراین عرصه حضور چندساله ای دارند کاملا روشن است که نماینده فلان خبرگزاری هرگز با خودروی سواری پراید خود ازیاسوج تا گچساران در گرمای نزدیک ۴۸ درجه به منظور پوشش خبر مدیرکل جهادکشاورزی استان سفر نمی کند و یا سایتی که درگچساران خبرنگار ندارد بی شک انتشار خبر دراین سایت نباید آنقدر مهم وتاثیرگذار باشد که تریبون رسمی دولت وقف تشکر از ایشان قرار گیرد .
هرچه هست سفر اول مدیرکل جهاد وکشاورزی اگربرای کشاورزان ره آوردی داشته باشد اما برای خبرنگاران فهیم گچساران جز توهین و حاشیه هیچ ره آوردی نداشته و این فرصتی است تا جناب مدیرکلی که در آغاز راه قرار دارد بیش از این مواظب باشدکه تریبون سازمانش خرج چه کسانی خواهد شد.