کارگاه های آموزشی قبل ازدواج، حین ازدواج و بعد ازدواج روز چهارشنبه و پنج شنبه در بوشهر برگزار می شود.
با همت معاونت فرهنگی و امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان کارگاه های آموزشی قبل ازدواج ،حین ازدواج و بعد ازدواج روز چهارشنبه و پنج شنبه 27 و 28در بوشهر برگزار می شود
دوره آموزشی قبل از ازدواج به مدرسی بختیاری روانشناس ارشد و مشاور اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، کارگاه حین ازدواج به مدرسی به مدرسی یزدان پرست روانشناس ارشد ارشد و مشاور اداره بهزستی استان و همچنین کارگاه آموزشی بعد ازدواج با تدریس سلیمی روانشناس ارشد و مشاور اداره کل بهزستی برگزار خواهد شد.
محل برگزار ی این دوره آ موزشی در خانه جوانان استان بوشهر واقع در خیابان توحید می باشد.