خبرگزاری صدا و سیما/ گل آلودبودن آب برخی ازمجتمع های آبرسانی درشهرستان باشت به علت پایین رفتن سطح سفره های زیر زمینی آب است.
اولین جلسه شورای سلامت وامنیت مواد غذایی آلودگی آب شرب در برخی نقاط شهرستان باشتشهرستان باشت درسال 97باحضور اعضاء درفرمانداری این شهر برگزار شد.
فرشاد رستمی سرپرست شبکه بهداشت ودرمان باشت گفت: هرچه سیمای شهری بهتری داشته باشیم از لحاظ سلامت روح وروان برای مردم شهربهتر است.
صدیقه اسدی کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان باشت گفت: تداخل صنفی درسطح شهرستان ،شکستگی لوله های آب شهری وروستایی،ریختن زباله ونخاله ساختمانی در اطراف شهر باشت ،نداشتن درب مخازن آب شرب روستایی،چاره اندیشی برای کانالهای فاضلاب روستای بوستان ،نداشتن روشنایی برخی خیابانهادرشهر باشت وروستاه ها،نامناسب بودن سرویس بهداشتی پارک باوی،نداشتن علائم درکنار جاده های روستایی ونداشتن حفاظ برای پل های روستایی درجاده های فرعی را مهمترین مشکلات شهرستان برشمرد و خواهان پیگیری و حل این مسائل شد.
ظفری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان باشت گفت:احتمال شیوع بیماریهای مشترک همچون تب مالت ،بین انسان ودام درفصل تابستان بیشتر است وباید از طریق آزمایشات، فرد مبتلا به این بیماری رامشخص کرد.
وی از شهروندان خصوصا دامداران خواست تابارعایت نکات بهداشتی وایمنی نسبت به استفاده ازشیر دام های خود اقدام کنند وبرگزاری کلاسهای توجیهی برای روستائیان وی ژه مقابله با تب مالت ،انجام واکسیناسیون طبق جدول عملکرد را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه وراه مقابله موثر برای این بیماری دانست.
موسوی شهردارباشت دراین جلسه گفت: برخی از مردم زباله ها ونخاله های ساختمانی وفضولات حیوانی خودرادر مبادی ورودی وخروجی شهر تخلیه می کنند که موجب نارضایتی شهروندان شده وهمین کار سبب می شود چهره شهر نامناسب باشد واین با کار تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری نادیده گرفته می شود و دراین مورد چندین مرتبه نسبت به پاکسازی درفلکه خروجی شهر به طرف چرام اقدامات لازم انجام شده است ، اما متاسفانه مجددا افرادی قانون رازیر پا گذاشته اند که ازشهروندان تقاضا داریم دراین مورد به کمک فرزندان خود درشهرداری بیایند تانسبت به شناسایی افراد وکامیونهای متخلف اقدامات لازم صورت وبه مراجع قانونی وقضایی معرفی شوندوجلوی این کار زشت گرفته شود.
شجاعی بخشدار بوستان اظهارداشت : نداشتن حفاظ و درب برخی ازمخازن آب روستایی،شستشو نکردن برخی مخزن آب روستایی،وعدم کلرزنی آب شرب روستاه ها را از مهمترین مشکلات دراین حوزه دانست وخواهان پیگیری از سوی اداره آبفای روستایی وکلرزنی آب شرب شد.
وی گفت:باتوجه به نزدیکی پمپاژآب عشایری حوزه پشت کوه ومجتمع آب آشامیدنی متاسفانه دربخی از مواقع شاهد گل آلود بودن این آب هستیم ودربرخی از روستاه ها ازآب آشامیدنی برای باغات ودرختان استفاده می شود که این موضوع به یک معظل تبدیل شده است.
محمدی رئیس اداره آبفا روستایی شهرستان باشت گفت: گل آلودبودن آب برخی ازمجتمع های آبرسانی درشهرستان باشت به علت پایین رفتن سطح سفره های زیر زمینی آب است که این خود یک خطر وهشدار جدی به مردم ومسئولان است که باید دراین زمینه چاره اندیشی شود وباتوجه به کمبود اعتبار وتجهیزات وهمچنین کمبود نیروی انسانی وگستردگی حوزه آبفا روستایی ،تعمیر وتجهیز ونگهداری بامشکل مواجهه شده است ودراین زمینه هم بیشتر مردم بااداره آبفا روستایی همکاری لازم راندارند.
محمدی افزود : پیمانکار آب روستاهای سرتیپ آباد وده شیخ باتوجه به نیمه کاره رها کردن کار، توسط مسئولین مربوطه برکنار شد وچون دستگاه کلرزنی درحوزه بوستان وشوش بامشکل مواجهه شده وخراب است ،کلرزنی فعلا بصورت دستی انجام می شود.
سید مسعود حسینی فرماندارشهرستان باشت ورئیس شورای سلامت این شهرستان ، صرفه جویی درمصرف آب آشامیدنی خصوصا درادارات ونهادها راباتوجه به مشکلات پیش آمده واستفاده بهینه ازآب ضروری ولازم دانست.
وی ازاداره آبفا روستایی درخواست کرد تاکلرزنی آب مخازن بصورت برنامه ازپیش تعیین شده انجام شود تابرای مردم مشکلی ایجاد نشود .
فرماندار باشت درمورد رهاسازی زباله ونخاله ساختمانی در قسمت خروجی باشت به چرام خواستار فرهنگ سازی مردمی دراین زمینه شد و از شهردار باشت ومجموعه شورای سلامت خواست تانسبت به شناسایی این افراد اقدام کنند.
حسینی نصب دوربین مداربسته درقسمت خروجی شهررامناسب دانست ودرزمینه مبارزه بابیماری تب مالت خواهان همکاری بیشتر دامپزشکی وشبکه بهداشت ودرمان شهرستان شد .همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar