شهدای ایران/ در دیدار چند روز پیش اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب، جمعی از علما و روحانیون اهل‌سنت استان گلستان نیز حضور داشتند.

در این دیدار، یکی از روحانیون اهل‌سنت، روی برگه‌ای خطاب به رهبری نوشته بود: «ما علمای اهل‌سنت مطیع اهل‌بیت هستیم؛ جانم فدای رهبر»