بویرنیوز/ نماینده شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به چالش فرزندت کجاست پاسخ داد.
عدل هاشمی پور گفت: شش فرزند دارم که سه دختر و سه پسر هستند.
دختران ازدواج کرده اند و خانه دار هستند.
پسر بزرگم محمد رضا ازدواج کرده و بیکار است، محمد صادق پسر دومم هم دانشجو است و به صورت پاره وقت در یک شرکت تابعه ی وزارت نیرو کار می کند.