نوداد/درحالی که در طول بازی پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان سکوها آرام بود ، در پایان مسابقه طرفداران دو تیم درگیر شدند.
یگان ویژه به درگیری شدید هواداران پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان پایان داد. در پایان این بازی ابتدا درگیری کلامی شکل گرفت بعد هم برخوردها پرتابی شد!
بعد از پایان این دیدار، یکی از تماشاگران نفت مسجد سلیمان با چاقو به سمت تماشاگران پرسپولیس حمله ور شد در حالی که لباس او خونی بود. پلیس این هوادار را دستگیر کرد.
هواداران نفت مسجدسلیمان به سمت هواداران پرسپولیس بطری آب پرتاب کردند. این حرکت از سوی پرسپولیسی ها بی پاسخ نماند و حتی به درگیری فیزیکی نیز کشیده شد.