باشگاه خبرنگاران/یک گروه ترویستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز حمله کردند.
عناصر تکفیری به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز حمله کردند.
یک منبع آگاه گفت: تروریست ها ۴ نفر بوده اند که یک نفر آنها کشته شده است. تعداد شهدا و مجروحان احتمالا ۴ نفر است.باشگاه خبرنگاران/