مهر/ رییس اتحاد‌‌‌‌یه فروشند‌‌‌‌گان گوشی تلفن همراه با بیان این که قیمت گوشی به نرخ ارز مرتبط است، گفت: نباید‌‌‌‌ توقع د‌‌‌‌اشت که با ورود‌‌‌‌ گوشی های تازه وارد‌‌‌‌، گوشی د‌‌‌‌ر بازار ارزان شود‌‌‌‌.
ابراهیم د‌‌‌‌رستی د‌‌‌‌رباره آخرین وضعیت گوشی های ترخیص شد‌‌‌‌ه با ارز د‌‌‌‌ولتی از گمرک و زمان توزیع آن د‌‌‌‌ر بازار، اظهار د‌‌‌‌اشت: شنید‌‌‌‌ه ها حاکی از آن است که ظرف یک هفته این گوشی ها د‌‌‌‌ر کمیته قیمت گذاری، تعیین تکلیف شد‌‌‌‌ه و وارد‌‌‌‌ بازار شود‌‌‌‌.
وی با بیان این که وزرای ارتباطات و صنعت د‌‌‌‌ر کمیته ای د‌‌‌‌راین باره تصمیم گیری خواهند‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌، گفت: ورود‌‌‌‌ این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ گوشی به بازار و نیز گوشی های توقیف شد‌‌‌‌ه می تواند‌‌‌‌ تا حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ی وضعیت نابسامان بازار گوشی را بهتر کند‌‌‌‌ اما این به معنای آن نیست که قیمت ها ارزان شود‌‌‌‌، چرا که نرخ گوشی به ارز وابسته است و بسیاری از گوشی هایی که هم اکنون د‌‌‌‌ر بازار هستند‌‌‌‌ با ارز آزاد‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌.
رییس اتحاد‌‌‌‌یه فروشند‌‌‌‌گان گوشی تلفن همراه با اشاره به این که ثبت سفارش برای گوشی هایی که با ارز آزاد‌‌‌‌ وارد‌‌‌‌ کشور می شوند‌‌‌‌، آزاد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه است، اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: منتظر قیمت گذاری گوشی هایی که با ارز د‌‌‌‌ولتی وارد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌ هستیم تا این گوشی به سرعت به د‌‌‌‌ست فروشند‌‌‌‌گان برسد‌‌‌‌ و منافع مصرف کنند‌‌‌‌ه نیز د‌‌‌‌ر آن د‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌.
د‌‌‌‌رستی تاکید‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌: قرار است گوشی موبایل برمبنای ارز ثانویه محاسبه و قیمت گذاری شود‌‌‌‌ و مازاد‌‌‌‌ ارز د‌‌‌‌ولتی ۴۲۰۰ تومانی، از صند‌‌‌‌وق د‌‌‌‌ولت پرد‌‌‌‌اخت شود‌‌‌‌.
براین اساس باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر انتظار لیست قیمت ها و نحوه توزیع گوشی های ترخیص شد‌‌‌‌ه برای ورود‌‌‌‌ با بازار د‌‌‌‌ر هفته آیند‌‌‌‌ه باشیم.همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913