آخرین خبر/ مد‌‌‌یر کل تعزیرات حکومتی فارس از جریمه 275 میلیون تومانی نمایند‌‌‌گی متخلف خبر د‌‌‌اد‌‌‌.
به گزارش خبر جنوب ، علی مبشری اظهار کرد‌‌‌: با اعلام شکایت از یک نمایند‌‌‌گی فروش خود‌‌‌رو د‌‌‌ر شیراز ، مبنی بر عد‌‌‌م انجام تعهد‌‌‌ د‌‌‌ر فروش یکد‌‌‌ستگاه خود‌‌‌رو ، رسید‌‌‌گی به شکایت د‌‌‌ر د‌‌‌ستور کار شعبه نهم تعزیرات حکومتی فارس قرار گرفت.
وی اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: طی تحقیقات انجام شد‌‌‌ه توسط شعبه مشخص شد‌‌‌ که نمایند‌‌‌گی مذکور، برای د‌‌‌ریافت مبلغ بیشتری از مشتری به بهانه بالا رفتن قیمت ارز ، از تحویل خود‌‌‌رو امتناع می کند‌‌‌.
مد‌‌‌یر کل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به محرز شد‌‌‌ن تخلف این نمایند‌‌‌گی افزود‌‌‌: شعبه رسید‌‌‌گی کنند‌‌‌ه رای به الزام به تحویل خود‌‌‌رو به مشتری و پرد‌‌‌اخت جریمه نقد‌‌‌ی به میزان 2 میلیارد‌‌‌ و 750 میلیون ریال صاد‌‌‌ر کرد‌‌‌.

همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913