جام نیوز/وحید یامین پور فعال رسانه ای، مجری و پژوهشگر سیاسی کشور با انتشار بخشی از یادداشت "پدیدار شناسی اینستاگرام" صفحه اینستاگرامی خود را به روز‌رسانی کرد.
یامین‌پور انتشار تصاویر عفیفانه‌ از زنان و دختران در اینستاگرام را وسوسه‌ای برای خودنمایی دانسته و متناقص با پوشش و حیا و عفاف ‌آن‌ها معرفی می‌کند. جلوه‌فروشی در اینستاگرام که غالباً دختران را بیشتر درگیر خود می‌کند، به تدریج بر آن‌ها غلبه کرده و در نهایت منجر به کشف حجاب آن‌ها می‌گردد.
یامین‌پور در اینستاگرام نوشت:وسوسه‌ی خودنمایی؛ زنانی که هم خود را می‌پوشانندو هم به رخ‌می‌کشند!(بخشی از یادداشت "پدیدار شناسی اینستاگرام") (بارنشر)
عکس سلفی،آوردن "خود" از حاشیه است به کانون توجه؛ هم توجه خود و هم دیگران. فرد منتشر در تاریخ امروز ما هر قدر بیشتر بی مایه می شود بیشتر "خود" را به رخ می کشد. یکی از تجلیات این فردگرایی سوبژکتیویستی در "خودنمایی اجتماعی" و "تن نمایی"است.
در این میان حضور تصویری عفیفانه‌ی زنان و دختران در اینستاگرام مساله ی متناقض نمای دیگری است. آنها هم خود را می پوشانند و هم به رخ می‌کشند. نمایش شیوه ی پوشش نوعی ابزار ابراز هویت است. از طرفی باید پوشش و حیا و عفاف به عنوان یک هویت به چشم آید و چشم پرکن باشد و از طرفی باید مصداق عفاف و حجاب باشد و این همان پارادوکس تصویری شدن زنان محجبه است. وسوسه‌ی «خودنمایی» اینستاگرام ابتدا زنان مومنه را در «لانگ شات» قرار می دهد و آرام آرام به چشم بیننده نزدیک می کند.
خاصیت جلوه فروشی اینستاگرام بتدریج بر دختران غلبه می کند و کشف حجابی تدریجی رخ می دهد چراکه اساساً اینستاگرام دنیای جلوه فروشی و اشتراک گذاری همه ی ابعاد یک زندگی هرجایی و دم دستی است؛ قرار دادن همه ی پستو در ویترین؛ حتی اگر شهروند این شهر رویایی بخواهد از معنوی ترین حالات خود تصویرسازی کند درواقع چه اتفاقی می افتد؟ به نمایش گذاشتن نفسانی احوالی که نمایشی نیست. چیزی مانند «تظاهر به اخلاص» یا «نمایش عفاف»!جام نیوز/