جماران/ سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: بسته حمایتی دولت در دو نوبت به ۲۰ میلیون نفر اقشار آسیب‌پذیر جامعه با درآمد کمتر از سه میلیون تومان ارائه می‌شود. در هر مرحله حدود ۳۰۰ هزار تومان به مردم کمک می‌شود.