خبرگزاری موج/سردار هادیان‌گفت: در مجموع ۱۸۰۰ نفر شاکی پرونده سکه ثامن هستند که ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
سردار هادیان فر در نشست خبری جزئیات دستگیری مدیرعامل سکه ثامن گفت: مجموع تخلف انجام شده ۱۷ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: ۱۸۰۰ نفر شاکی در این پرونده وجود دارد و با ارقام مختلف از ۱۰ میلیون به بالا متضرر شدند.
هادیان فر اظهار کرد: شهرهای تهران، مشهد و تبریز بیشتر درگیر پرونده سکه ثامن بودند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سکه ثامن مدعی شد که خودش به کشور برگشته در حالیکه اینطور نبود.موج/