مجله اینترنتی مشروح/به گزارش خبرگزاری های موثق قیمت دلار در بازار امروز ۱۴,۹۵۰ و یورو ۱۷,۱۹۵تومان است. همچنین قیمت دلار دولتی بدون تغییر نسبت به قیمت دیروز 4200 تومان است.