ایرنا/مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: امسال حدود 171 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های عمران روستایی استان هزینه شد.
حافظ باباپور افزود: از این میزان اعتبار حدود 55 میلیارد ریال از اعتبارهای استانی، ملی و سایر منابع برای اجرای طرح هادی 17 روستای استان هزینه شد.
وی اعلام کرد: سه میلیارد و 780 میلیون ریال نیز از محل اعتبار سایر منابع برای اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و 94 میلیارد و 770 میلیون ریال برای طرح 162 واحدی گلریزان عجب شیر هزینه شد.
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی یادآوری کرد: با صرف 541 میلیون ریال 827 جلد سند مالکیت روستایی و 389 جلد سند مالکیت شهری در شهرستان های استان صادر شد.
باباپور ادامه داد: با اعتبار 16 میلیارد و 740 میلیون ریال نیز طرح احداث 93 واحد مسکونی ویژه خانواده های دارای 2 توانجو در راستای برنامه جامع تامین مسکن اقشار کم درآمد روستایی در 93 روستای استان اجرا شد.
وی گفت: این طرح ها همزمان با روز روستا در 21 شهرستان استان به بهره برداری رسید.
تا کنون در 788 روستای آذربایجان شرقی طرح هادی روستایی اجرا و در 289 روستا این طرح بازنگری شده و 209 هزار و 776 سند روستایی در استان صادر شده است.ایرنا/