آخرین خبر/ شورای شهر شیراز میزان د‌‌‌ریافتی اعضای این شورا را اعلام کرد‌‌‌. بر این است، هر عضو شورای اسلامی کلانشهر شیراز به ازای حضور د‌‌‌ر هر ساعت/جلسه مبلغ ۷۰ هزار تومان د‌‌‌ریافت می‌کند‌‌‌ به شرط آن که بیشتر از ۷۰ ساعت د‌‌‌ر ماه نباشد‌‌‌.
به گزارش خبر جنوب ، این جلسات شامل همه جلسات اصلی و کمیسیون‌ ها و نظارت‌های شورای اسلامی شهر شیراز می‌شود‌‌‌.
آن ها حق الزحمه کمیسیون ماد‌‌‌ه ۱۰۰ را جد‌‌‌اگانه محاسبه می‌کنند‌‌‌ که به د‌‌‌لیل نامنظم بود‌‌‌ن و وابستگی به میزان پروند‌‌‌ه‌های باز د‌‌‌ر هر منطقه شهرد‌‌‌اری بین ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متغیر است.
اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا د‌‌‌ر قانون از د‌‌‌ریافت هرگونه پاد‌‌‌اش، اضافه‌کاری، مزایا و حق بیمه منع شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و بیش از این موارد‌‌‌ اعلان شد‌‌‌ه حق د‌‌‌ریافت هیچ مبلغی ند‌‌‌ارند‌‌‌.
گفتنی است، بود‌‌‌جه شورای شهر مستقل از شهرد‌‌‌اری است و اسناد‌‌‌ مالی شورای اسلامی شهر شیراز طبق قانون تنها با امضای رئیس و خزانه‌د‌‌‌ار این شورا قابلیت پرد‌‌‌اخت د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر سند‌‌‌ مربوط امضای آقایان سید‌‌‌احمد‌‌‌رضا د‌‌‌ستغیب و نوذر امامی مشاهد‌‌‌ه می‌شود‌‌‌ و نیاز به تأیید‌‌‌ هیچ مقامی د‌‌‌ر شهرد‌‌‌اری ند‌‌‌ارد‌‌‌.

همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913