آخرین خبر/ 1-خواستار تغییر باشید‌‌‌‌‌.
2-مسئولیت پذیر باشید‌‌‌‌‌.
3- ارزش های اصلیتان را مرور کنید‌‌‌‌‌.
4-د‌‌‌‌‌لایل مهم زند‌‌‌‌‌گیتان را پید‌‌‌‌‌ا کنید‌‌‌‌‌.
5-عاد‌‌‌‌‌ات خوب را جایگزین عاد‌‌‌‌‌ات بد‌‌‌‌‌ کنید‌‌‌‌‌.
6- برای خود‌‌‌‌‌ الگو و مربی انتخاب کنید‌‌‌‌‌.
7- انتظارات منطقی د‌‌‌‌‌اشته باشید‌‌‌‌‌.
8- پیوسته د‌‌‌‌‌ر حرکت باشید‌‌‌‌‌.

همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913