ایرنا/ استان فارس با 2 شهر و2روستا به مرحله نهایی پنجمین دوره رقابت پایتختی کتاب ایران و روستای دوستدار کتاب ایران راه یافت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اعلام کرد: از میان سه شهر اوز، صدرا و شیراز که در فهرست 20 شهر نامزد پنجمین پایتخت کتاب قرار گرفته بودند، شیراز و صدرا در جمع 5 شهر نهایی قرار گرفتند.
بیشترین سهم در میان نامزدهای پایتختی کتاب ایران از آن استان فارس است
صابر سهرابی گفت: استان فارس با 2 شهر، بیشترین سهم را در میان پنج شهر نهایی راه یافته به پایتختی کتاب به دست آورده است.
استان فارس از نخستین دوره رقابت های کسب عنوان پایتختی کتاب ایران در سال 1393 بازماند اما شیراز در دومین دوره این جشنواره در سال 1394 توانست در میان 5 شهر نخست قرار گیرد و در سال 95 به رتبه سوم دست یافت.
سال گذشته چهار نامزد از استان فارس برای شرکت در رقابت ها معرفی شدند و علاوه بر شیراز، شهرهای اوز، صدرا و آباده نیز در این جمع قرار گرفتند.
در دوره چهارم این رویداد شهر صدرا موفق به کسب عنوان شهر خلاق کتاب خوان شد و شهر کاشان به عنوان پایتخت کتاب ایران برگزیده شد. تاکنون این عنوان افزون بر کاشان به اهواز، نیشابور و بوشهر نیز رسیده است.
شیرازی ها امسال با اختصاص دبیرخانه دائمی برای هماهنگی اقدامات شهرها و روستاهای دوستدار کتاب به صورتی سازمان یافته وارد این رقابت ها شدند.
راه اندازی شبکه اصناف دوستدار کتاب، پیوست رایگان کتاب با پست و راه اندازی طرح کتاب- طبیعت از اقدامات شیراز برای شرکت در این رقابت بوده است.
جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران برگرفته از طرح انتخاب پایتخت کتاب جهان است که از سال 2001 میلادی به ابتکار سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد (یونسکو) آغاز شده است.
لقب پایتخت کتاب ایران به شهری اعطا می‌شود که برای تقویت جایگاه کتاب و کتابخوانی تلاش‌هایی درخور توجه کرده باشد.
چشم استان فارس به جایدشت و کریشکی دوخته شده است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین اعلام کرد: دو روستای جایدشت از توابع شهرستان فیروزآباد و روستای کریشکی از توابع شهرستان لارستان نیز توانسته اند به جمع ١٠ روستای برگزیده نهایی جشنواره روستاها و شهرهای دوستدار کتاب راه یابند.
روابط عمومی رویدادهای ترویج کتابخوانی اعلام کرده است که در پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران 1406 روستا و آبادی و عشایر از تمام استان های کشور موفق به ارسال آثار خود به دبیرخانه مرکزی این جشنواره شدند و پس از چهار مرحله داوری 43 روستا به مرحله نیمه نهایی این جشنواره رسیدند، در مرحله نیمه نهایی نیز 20 روستا از این تعداد برگزیده شدند و 10 روستا به مرحله پایانی راه یافتند.
این در حالی است که در دوره نخست این جشنواره در سال 1393 از میان 24 استان 220 روستا شرکت کردند، در دوره دوم که در سال 1394برگزار شد از میان 27 استان 800 روستا در این رویداد شرکت داشتند و در دوره سوم و در سال 1395 از میان 30 استان 952 روستا در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب شرکت کردند.
روستاهای استان فارس از دوره دوم این جشنواره وارد این رقابت فرهنگی شدند.
طی سه دوره حضور مستمر روستاهای استان فارس در جشنواره روستاهای دوستدار کتاب ایران، روستای لایزنگان از توابع شهرستان داراب، روستای خواجه جمالی از توابع شهرستان نی ریز، روستای فهلیان از توابع شهرستان ممسنی، روستای امامزاده بزم از توابع شهرستان بوانات و روستای فیشور از توابع بخش اوز شهرستان لارستان برگزیده شده اند.
در دور چهارم این رقابت ها در سال گذشته روستای فهلیان عنوان برگزیده برگزیدگان معرفی شد و جایزه 250 میلیون ریالی این رویداد را به خود اختصاص داد.
جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب برای نخسـتین بـار در سال 1393با هدف ترویـج کتابخوانی برگـزار شـد.
هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شـده اسـت.
تلاش بـرای تامیـن بودجه هـای لازم بـرای گسـترش فعالیت هـای مربـوط بـه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، توجه دادن مردم و نهادهای روسـتایی بـه اهمیت کتـاب، فرهنگی تـر شـدن فضای روستاها و پُر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان روستایی با کتاب از دیگر اهداف جشنواره روستاهای دوستدار کتاب است.
دستگاه هایی که در برگزاری این جشنواره مشارکت دارند شامل، نهاد کتابخانه های کشور، خانه کتاب، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و برخی دیگر از نهادهای فرهنگی است.
اختتامیه پایتختی کتاب ایران و جشنواره جشنواره روستاها و شهرهای دوستدار کتاب، چهارم اسفند 97 در تهران برگزار خواهد شد.
همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913