ایرنا/ دکتر مهیار کلوی روز سه شبه درحاشیه معدوم سازی داروهای غیرمجاز افزود: این داروها در پنج ماه گذشته و با انجام بازرسی های مشترک توسط بازرسان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان، نمایندگان فرمانداری و نیروی انتظامی کلاله کشف و جمع آوری شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان کلاله همچنین گفت: این داروها از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، عطاری ها، دستفروشان حاشیه خیابان ها و فروشگاه های روستایی این شهرستان جمع آوری شده است.
کارشناس نظارت بردرمان و داروی شبکه بهداشت ودرمان کلاله نیز گفت: پس از جمع آوری داروهای غیرمجاز و بررسی های لازم ، با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی، این داروها در محل مشخص و خارج از محدوده شهری معدوم می شود.
نادر سندگل خاطرنشان کرد: میزان کشف داروهای عیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته، در مقایسه با مدت مشابه درسال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
شهرستان کلاله با بیش از 130 هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان واقع است.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar