پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ بستن دریچه‌ها روزنه‌های گلخانه‌ها و مستحکم کردن پوشش ( بهنگام شب و بروز باد و سرما )
برداشت قاب‌های اضافی و انتقال قاب‌ها به یک طرف و پرکردن فضاهای خالی با روزنامه‌های مچاله شده
محلول‌پاشی جبرانی پس از برداشت محصول مرکبات ( اوره با ماکرو و میکرو کامل ) به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما و ذخیره غذایی در زمان گلدهی (با در نظر گرفتن شرایط جوی)
مصرف کود سرک و کودهای مغذی بصورت محلول‌پاشی در مزارع کلزا ، گندم و جو (با در نظر گرفتن شرایط جوی)
وجین علفهای هرز مزارع کلزا و سبزیجات
جمع آوری شفیره های آفت در شکافها و درزهای محل انبار موقتهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar