خبرگزاری صدا و سیما/ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان، با اشاره به رویش قارچ‌های سمی خودرو در مراتع و جنگل‌ها در استان، به مردم هشدار داد مراقب قارچ‌های سمی باشند واز مصرف آن خودداری کنند.
محمد فرید سپری افزود: مصرف قارچ‌های خودرو سمی موجب مسمومیت و حتی فوت تعدادی از هموطنان در سال‌های گذشته شد.
وی در ادامه عنوان کرد: مصرف قارچ خوراکی در سبد غذایی کشور بسیار مهم و حائز اهمیت است بر این اساس تشویق و ترغیب مردم برای مصرف قارچ‌های خوراکی تولیدی مراکز رسمی و دارای گواهینامه و برند مشخص اقدامی مهم و ضروری است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از مردم خواست قارچ خوراکی را از واحد‌های استاندارد تولید قارچ خوراکی تهیه کنند.
سالانه چهار هزار تن قارچ خوراکی در کردستان تولید می‌شود.
۱۱ واحد رسمی و ۲۸ واحد فرعی در استان در زمینه تولید قارچ فعالیت می‌کنند و ۲ واحد تولید قارچ در استان با اخذ گواهی سلامت سالانه بیش از هزار و ۳۰۰ تن قارچ ارگانیک تولید می‌کند.
پارسال ۱۷ استان کشور درگیر مسمومیت ناشی از مصرف قارچ سمی بودند و ۲۲ نفر به این دلیل جان خود را از دست دادند.