آخرین خبر/ دکتر افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس مسائل قفقاز در گفتگو با آخرین خبر در خصوص راه کارهای حل مناقشه قره باغ مابین جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفت:
سه راه برای آزاد سازی اراضی اشغال شده آذربایجان وجودارد ، یکی اجرای چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خروج اشغالگران از خاک آذربایجان، دیگری آزادسازی اراضی اشغالی آذربایجان با میانجی گری گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشارکت آذربایجان و ارمنستان ازطریق مذاکرات و سومین راه ِآزاد سازی مناطق اشغالی آذربایجان ازطریق اقدام نظامی است .
اما پس از گذشت نزدیک به سه دهه از مناقشه قره باغ متاسفانه هیچک از طرق سه گانه منتج به نتیجه نشده است و از این پس نیز بعید بنظر میرسد شورای امنیت که سه عضو دائم آن روئسای گروه مینسک نیز هستند و اشتراک و تضاد منافعی با یکدیگردارند در رابطه با اجرای قطعنامه های خود دست به اقدامی بزند.
ازطرف دیگر براساس اصول روند حل مناقشه در چارچوب گروه مینسک ،این مناقشه باید از طریق صلح آمیز و بدون اقدام نظامی حل و فصل شود، لذا فرصتی برای آذربایجان در رابطه با آزادسازی اراضی خود از طریق نظامی داده نمیشود .
از دیگر سو گروه مینسک نیز به دلیل منافع خود و حمایت تلویحی از ارمنستان مسیحی ، قصد حل عادلانه این مناقشه را ندارد.
دراین میان روسیه که در تصرف اراضی اذربایجان و فرسایشی شدن روند حل این بحران نقش اساسی دارد قصدی برای حل این مناقشه به نفع آذربایجان ندارد . اگر توجه داشته باشیم که ارمنستان متحد و پایگاه نظامی روسیه و عضو پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اورآسیا که تعدادی از کشورهای مشترک المنافع هستند و مسکو نیز بعنوان عضو اصلی ، برتر و هدایتگر این نهادها محسوب میشود و آذربایجان به عضویت هیچ یک از این دو پیمان و اتحادیه درنیامده است ، تا حدودی حمایت مسکو از ایروان قابل درک میگردد.
مسکو از مناقشه قره باغ بعنوان اهرم فشاری بر آذربایجان جهت عضویت این کشور در دو پیمان مذکور بهره برداری میکند. هدف روسیه سلطه بر پیرامون خود از طریق سلبی و جلوگیری از عضویت کشورهای پیرامون در اتحادیه اروپا و ناتو و تقریبا ایجاد نظمی مشابه دوران شوروی سابق است که البته با توجه به عدم حمایت اکثریت کشورهای مشترک المنافع از الحاق به این مجموعه ها ،بعید بنظر میرسد محقق گردد.
درشرایط موجود اجرای قطعنامه های بدون ضمانت اجرای شورای امنیت سازمان ملل و احیای تمامیت ارضی آذربایجان ازطریق اقدام نظامی توسط دولت آذربایجان به دلایل گقته شده از احتمال بسیارکمی و نزدیک به صفر برخوردار است،گرچه توان و بودجه نظامی آذربایجان چند برابر ارمنستان است.
تنها راهی که از مجموعه رویکردها و مواضع گروه مینسک میتواند نسبتا واقع بینانه باشد حل مرحله ای مناقشه قره باغ براساس تلفیقی از مدل مادرید گروه مینسک و طرح غازان روسیه است که پیشنهاد میکند پنج شهر تصرف شده درمرحله اول آزاد شود و آوارگان به موطن خود برگردند و مناطق حائلی میان این شهرها قره باغ وارمنستان جهت پیشگیری از درگیری احتمالی دوطرف درنظر گرفته شود و در مراحل بعدی تکلیف دیگر شهرهای اشغالی و موقعیت حقوقی قره باغ مشخص شود. از آنجا که روسیه اصرار میکند در صورت اجرای این طرح که اما و اگرهای زیادی دارد، نیروهای نظامی این کشور در منطقه حائل مستقر شوند از سوی باکو و دیگر اعضای گروه مینسک مورد استقبال واقع نشده است .
به هر تقدیر مسکو که نقش معاونت در اشغالگری خاک آذربایجان و میانجیگری برای حل این مناقشه را برعهده دارد ، اصرار دارد که حل نهایی این بحران نیز براساس منافع ژئوپولیتیک این کشور صورت پذیرد.
نهایتا اینکه تلاقی منافع قدرتهای بزرگ جهانی و منطقه ای و عدم توان کشورهای مسلمان در حمایت از آذربایجان و عدم اجازه قدرت ها به باکو برای آزادسازی اراضی اشغالی اش از طریق اقدام نظامی ، مانع از حل این مناقشه براساس حفظ تمامیت ارضی آذربایجان و قواعد حقوق بین المللی و حق حاکمیت کشورها شده است و بنظر نمیرسد درآینده نزدیک منجر به آزادی تمام عیار اراضی اشغال شده آذربایجان شود .


همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان اردبیل را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر اردبیل در تلگرام :
http://telegram.me/joinchat/AAAAAEKMRiNB88Qz3ta3yA
آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabiltoday
آخرین خبر اردبیل در سروش :
https://sapp.ir/Ardebil.online
آخرین خبر اردبیل در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/155975680Ca4c0334253