آخرین خبر/ باور غلطی وجود دارد که مصرف مواد مخدر برای افزایش توانایی و میل جنسی بسیار خوب است اما به مرور در نتیجه مصرف این مواد، اضطراب در فرد بیشتر شده و اثری بالعکس روی او به جا می گذارد.
برای مطالعه بیشتر در ارتباط با این موضوع لطفا تصویر خبر را باز کنید.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی