آخرین خبر/😔ثانیه ها را قدر بدانیم 😔
برای بخشش و نیکوکاری تا ابد فرصت نیست !
در میهمانی خدا ، میزبان سفره نیازمندانی باشیم که نگاه های منتظرشان به دستان سخاوت ما خیره مانده است.🙏🙏

♦️درگاه های پرداخت ؛
💳 6037,9979,0000,1125
📱 025#*1*8877*

💠 کمیته امداد امام خمینی (ره) 💠