باشگاه خبرنگاران/ بر اساس اطلاعیه این اداره کل، ورود این سامانه رگبار و رعدوبرق و وزش نسبتا" شدید باد و کاهش دما را در پی خواهد داشت.
از دوشنبه عصر و شب احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش نسبتا" شدید باد و کاهش دما در اغلب نواحی و بویژه نواحی کوهستانی و شرق گلستان وجود دارد.
این سامانه بعدازظهر روز چهارشنبه از استان خارج می‌شود و در این مدت احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد.
هواشناسی توصیه کرده طی مدت مزبور از استقرار در حاشیه و حریم رودخانه‌ها خودداری شود.