میزان/ محمد طالبی چاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرگز از شهردار این شهر خواست برای رفع بوی تعفن و پاکیزگی منظر شهری حداکثر ظرف پنج روز رودخانه‌هایی که از داخل شهر عبور می‌کنند با همکاری امور آب لایروبی کند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرگز اظهار کرد: به علت وجود مدارس و خانه‌های مسکونی در اطراف این رودخانه ها، شهرداری موظف است برای پیشگیری از خطر‌های احتمالی در حاشیه رودخانه حفاظ نصب کند.
طالبی چاری افزود: مسئولیت کیفری و حقوقی، حوادث احتمالی بر عهده دستگاه‌های ذی ربط خواهد بود و دادستانی به عنوان مدعی العموم برای متخلفان اعلام جرم خواهد کرد.