مهر/ یک دستگاه تریلی حامل کاغذهای بازیافتی به دلیل نامشخصی در منطقه پیچ «سلیمان کشته» مسیر جاده پارک ملی گلستان دچار حریق شد.
این حریق با واکنش سریع و بموقع آتش بانان، محیط بانان واحد تنگه گل، جوامع محلی و با حضور رییس، معاون و نیروهای مرکز اداری پارک و با همکاری پلیس راه و راهداری، بوسیله خودروهای سبک و سنگین آتش نشانی پارک مهار شد و این افراد از گسترش آتش به مناطق جلوگیری کردند.
در این آتش سوزی ۱۵ متر از گونه‌های علفی حاشیه جاده سوخت.
آتش بانان و محیط بانان از ابتدای تابستان به دلیل موج گرما و وزش باد در مناطق تحت حفاظت محیط زیست پارک ملی گلستان در حال فعالیت شبانه روزی بوده تا از وقوع آتش سوزی‌های احتمالی جلوگیری و در صورت وجود حریق مانع گسترش آن شوند.