خبرگزاری دانا/ مهیار کلوی امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: یک باب نانوائی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کلاله پلمپ و تعطیل شد.
شمس الدین کر کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت کلاله گفت: بازرسین بهداشت محیط در قالب طرح ضربت (در ساعات غیر اداری) از 65 باب نانوائی شهر کلاله و فراغی شهر بازدید و تعداد4 باب نانوایی متخلف بهداشتی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی افزود: در بازدید ها به متصدیان و کارکنان نانوائی ها در خصوص رعایت بهداشت فردی و محیط کار و ابزارو وسایل در نانوایی آموزش لازم داده شد.