میزان/ رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه‌های مجری و مسئول در حوزه مکلف شده اند در قالب تیمی با مدیریت دادستان مرکز استان از مناطق در خطر مانند زیارت، جهان نما، دهنه محمد آباد علی آباد کتول سرکشی و با هر گونه تغییر کاربری در همان مراحل آغازین برخورد کنند.
هادی هاشمیان با بیان اینکه در سه ماهه پایانی سال ۹۷ و امسال اقداماتی خوبی در این راستا صورت گرفته است، افزود: با رای دادگاه‌های استان، ۲۰ بنای غیرمجاز که رای قلع و قمع آن قطعی شده بود، تخریب شد.
هاشمیان همچنین گفت: در این مدت جلوی ۳۰ مورد تغییر کاربری در قالب تبصره ۲ که در مراحل پی کنی بودند بدون طی تشریفات قانونی، تخریب شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که بیشتر ساخت و ساز‌های غیرمجاز استان، تغییر کاربری است تاکید کرد: دستگاه‌های متولی مانند امور اراضی، راه و شهرسازی و امور آب می‌توانند هر گونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در حوزه‌ی کاری خود را بدون حکم قضایی تخریب کنند.
هاشمیان افزود: خوشبختانه با اقدامات انجام شده، در سال اخیر دست اندازی و ساخت و ساز در اراضی جنگلی استان، کاهش چشمگیری یافته است.