ایرنا/ بودجۀ کل کرمانشاه به مبلغ ۵۳۲ میلیارد تومان روز شنبه در جلسۀ شورای برنامه ریزی استان تصویب شد که بخش خدمات بیشترین تخصیص را به خود اختصاص داد و بخش های کشاورزی و صنعت در رده های بعدی قرار گرفتند.
حبیب الله وفایی در ششمین جلسۀ شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان در سال ۹۸ که به منظور بررسی طرح های پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و همچنین توزیع اعتبارات سال جاری با حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، برگزار شد، افزود: در دورۀ جدید برای تصویب بودجۀ استان با تک تک فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی جلسه داشتیم و در این جلسات پروژه های اقتصاد مقاومتی و میزان اشتغال مورد انتظار را از آن شهرستان و دستگاهها بیان کردیم.
وی با اشاره به اینکه بودجه شاخص های مشخصی دارد و ما مهمترین شاخص برای تصویب بودجه را بیکاری استان در نظر گرفتیم، گفت: بر مبنای خروجی سه سند استانی یعنی سند جامع اشتغال، سند رونق تولید و سند اقتصاد مقاومتی سهم بخش های اقتصادی را براساس مطالعات اقتصادی استخراج کردیم.
احمد صفری نمایندۀ مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از اعضای شورای برنامه ریزی خواست که حق هیچ روستا یا بخش یا شهرستانی ضایع نشود و عدالت رعایت شود.
وی بافت فرسودۀ شهر کرمانشاه، صنایع و همچنین آسفالت شهری را نیاز به حمایت و توجه بیشتری دانست.
سیدجواد حسینی کیا نمایندۀ مردم شهرستان سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی هم، پیگیری مصوبات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری را حائز اهمیت دانست و گفت: با توجه به اینکه شرق استان کرمانشاه منطقۀ سردسیری است، نیاز به تخصیص های ویژه ای دارد.

همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان کرمانشاه را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید : 
آخرین خبر کرمانشاه در تلگرام : 
آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
آخرین خبر کرمانشاه در سروش :
آخرین خبر کرمانشاه در ایتا :