ایرنا/ در آخرین دهه امامت و ولایت و همزمان با عیدسعید غدیرخم، امروز سه شنبه واقعه تاریخی غدیرخم در مجموعه زائرسرای شهرستان آزادشهر بازسازی شد.