مهر/ نوربخش داداشی در گفتگویی اظهارکرد: برای امروز (پنجشنبه) تا یکشنبه جوی کاملاً آرام و پایدار بر استان حاکم است و تنها افزایش ابر در ارتفاعات گلستان را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی گلستان اضافه کرد: در این مدت افزایش دما در استان اتفاق می افتد و برخی از شهرها دمای ۴۰ درجه ای را تجربه خواهند کرد.
وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته، با تغییر جهت جریانات، افزایش ابر، روند کاهش نسبی دما و در برخی از نقاط وزش باد نسبتاً شدید اتفاق خواهد افتاد.
داداشی گفت: روز چهارشنبه و پنجشنبه بارش های پراکنده در نواحی کوهستانی استان اتفاق خواهد افتاد.