مهر/ صبح امروز خبری مبنی بر دستگیری مدیرکل غله گلستان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد.
علی خالقی، معاون روابط سپاه نینوا در اطلاعیه ای اعلام کرد که خبر دستگیری مدیرکل غله استان توسط سازمان اطلاعات سپاه نینوا صحت ندارد.
خالقی از همه اصحاب شریف رسانه استان خواست که اخبار مربوط به سپاه و بسیج را فقط از طریق روابط عمومی سپاه نینوا پیگیر باشند.