مهر/ نوربخش داداشی در گفتگویی اظهارکرد: سامانه ناپایداری که از روز گذشته (دوشنبه) وارد گلستان شده بارش هایی را در قسمت ها مختلف استان سبب شده است.
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از پیامدهای این سامانه کاهش دما بوده و امروز هم شاهد کاهش دو الی چهار درجه ای دما خواهیم بود.
داداشی گفت: بارش های پراکنده ای هم طی شبانه روز گذشته در مناطق غربی، جنوب غرب و غرب گزارش شده که بیشترین میزان بارش در کردکوی با دو میلی متر به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: براساس الگوهای پیش یابی، پیش بینی می شود که ناپایداری تا فردا ادامه یابد ولی از شدت فعالیت سامانه کاسته شده و بارش ها به صورت پراکنده در ارتفاعات ادامه خواهد یافت.
داداشی اضافه کرد: برای روز پنجشنبه و جمعه ضمن این که دمای هوا خنک خواهد بود اما جو آرامی را شاهد خواهیم بود و البته شامگاه پنجشنبه و جمعه احتمال رگبار در ارتفاعات وجود دارد.