آخرین خبر/ خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در گلستان احتیاط در روز های سه شنبه
کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانهها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دما در گلستان
انجام کوددهی در مزارع مستعد راتون
در صورت امکان برنامه ریزی برداشت برنج در اواخر هفته
تسریع در خروج برنج برداشت شده از مزارع و انتقال به کارخانجات
انتقال شلتوک ها به مکان های مسقف و خشک
مد نظر قرار دادن ارتفاع برش، استفاده از کود اوره و یک مرحله آبیاری در صورت تمایل به پرورش راتون
مدیریت کف باغ و مبارزه با علف های هرز و حذف پاجوش ها در باغات زیتون
حذف میوه های دارای رشد غیر طبیعی و میوه های دوقلو در باغات کیوی
اقدام به انجام عملیات طعمه پاشی و همچنین در صورت نیاز نصب کارت زرد و تله های جلب کننده درختان در باغات با میزان آلودگی بال به مگس میوه زیتون
مصرف کود سرک در مزارع پنبه، سویا و سبزیها گوجه فرنگی، خیار و سبزیهای برگی
مبارزه و کنترل کرم ساقه خوار برنج در نسل سوم کشت مجدد با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی
سمپاشی مزارع شالیزاری علیه بیماری بالست برنج با نظر کارشناس با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی
بازدید از مزارع جهت مراقبت و پایش علائم آلودگی به بیماری ها و همچنین آفات به علت افزایش رطوبت پس از اتمام بارش
محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل بارش باران و وزش باد
خودداری از تردد، توقف و برپایی چادر در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و خودداری از چرای دام در مسیل ها
هوادهی استخرهای پرورش ماهی