ایرنا/ این بانوی نیکوکار ۶۰ ساله که قادر نیست با زبان فارسی سخن بگوید؛ قطعه زمینی به مساحت ۲۳۵.۵ متر و با نیت ساخت مسجد امام حسین (ع) و برگزاری نماز و آیین های مذهبی در شهر بندرترکمن واقع در غرب استان گلستان وقف کرد.
مسوول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه گلستان امروز پنجشنبه با تایید موضوع گفت: گلستان ۵ هزار و ۵۰۰ موقوفه با ۷۰ هزار رقبه دارد که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد آنها با نیت اطعام دهی و عزاداری ابا عبدالله حسین (ع) وقف شده است.
اسفندیار سلمانی افزود: نیکوکاران گلستان همواره موقوفات زیادی با نیت های مختلف داشته اند و موضوع وقف در بین اغلب اقوام و مذاهب مختلف استان هم دیده می شود.
گفتنی است؛ جمعیت یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفری استان گلستان متشکل از اقوام و مذاهب گوناگون حتی غیر اسلامی است که برخی از آنها هم در آیین های خاص عزاداری امام حسین (ع) به اشکال مختلف مشارکت دارند.