مهر/ سرهنگ علی عبدی در گفتگویی اظهار کرد: ظهر جمعه یک دستگاه پژو با دختر هشت ساله در محور خان ببین به علی آبادکتول در محدوده روستای مهدی آباد برخورد کرد.
رئیس پلیس راه گلستان گفت: متاسفانه این دختر بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت.
طبق گفته عبدی علت حادثه در دست بررسی است.