مهر/ نوربخش داداشی در گفتگویی اظهارکرد: تا فردا سامانه کم فشاری بر استان حاکم است و بنابراین جو نسبتاً آرامی را خواهیم داشت و دما هوا هم به طور نسبی بین دو الی چهار درجه افزایش می یابد.
مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از فردا به تدریج با نفوذ سامانه ناپایداراز عرض های بالاتر و تقویت جریانات شمالی بارش هایی را در برخی از نواحی خواهیم داشت.
داداشی گفت: از پیامدهای این سامانه کاهش نسبی دما تا ۶ درجه، بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود.
وی گفت: استقرار این سامانه تا اواخر هفته است و از البته از روز سه شنبه از میزان فعالیت و قدرت آن کاسته می شود اما دمای خنکی را تا پایان هفته شاهد خواهیم بود.
داداشی بیان کرد: صبح امروز (شنبه) پارک ملی گلستان با ۱۴ درجه و گنبدکاووس و علی آبادکتول با ۱۷ درجه سانتیگراد خنک ترین منطقه و شهرستان های گلستان بودند.