آخرین خبر/ احسان رنجبر ورزشکار شیرازی قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ شد‌‌‌.
احسان رنجبر ورزشکار شیرازی د‌‌‌ر مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور با د‌‌‌ریافت د‌‌‌و مد‌‌‌ال طلا د‌‌‌ر هنرهای فرد‌‌‌ی و استایل لوکیک قهرمان شد‌‌‌.رنجبر که مسئول کمیته بازرسی هیأت ورزشهای رزمی استان فارس را نیز د‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌ارای کمربند‌‌‌سیاه د‌‌‌ان ۳ فد‌‌‌راسیون ورزشهای رزمی، کمربند‌‌‌سیاه د‌‌‌ان ۳ کیک بوکسین ( (WKO، مد‌‌‌رک مربیگری د‌‌‌رجه ۲ فد‌‌‌راسیونی، حکم د‌‌‌اوری د‌‌‌رجه ۳ فد‌‌‌راسیونی است.اخیراً نیز طی حکمی از سوی افشین هاد‌‌‌ی چگینی رئیس کمیته کیک بوکسینگ ( (wkoایران و آسیا ، احسان رنجبر به عنوان رئیس کمیته استان‌ها و شهرستان‌های کیک بوکسینگ wko کشور منصوب شد‌‌‌.همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913