صدا و سیما/بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، مشهد با افزایش چشمگیر حجم آلاینده‌ها امروز شانزدهم مهر در وضع هشدار و ناسالم و میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد 123 ای. کیو. آی است.
کیفیت هوا در سه منطقه خیام جنوبی با 164، سجاد با 159 و چمن با 158 ای.کیو.آی در شرایط آلوده برای همه افراد قرار دارد و ایستگاه های شهید مفتح، شهید آوینی، خیام جنوبی، شهید کریمی، الهیه، وحدت، رسالت و نخریسی هم شرایط آلوده برای گروه‌های حساس را نشان می دهد.
در 11 ایستگاه دیگر مستقر در سطح کلانشهر مشهد از 23 ایستگاه، میانگین شاخص کیفیت هوا نشانگر وضع سالم است.
توصیه شده است؛ شهروندان در این کلانشهر با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده نکردن از خودروهای شخصی، نقش موثر خود را در کاهش حجم آلاینده‌ های هوا ایفا کنند.
شاخص کلی کیفیت هوا تا 50 ای. کیو. آی به معنای وضع پاک هوا و بین 51 تا 100 ای. کیو. آی به معنای وضع سالم هوا است.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین 101 تا 150 ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و از 151 تا 200 ای. کیو. آی نیز به معنای آلوده برای همه سنین است.
شاخص کلی کیفیت هوا از 201 تا 300 ای. کیو. آی هوا را در وضع اضطرار و بالاتر از عدد 300 در وضع بحرانی قرار می دهد.
مردم مشهد پارسال 45 روز هوای پاک، 275 روز هوای سالم و 45 روز هوای ناسالم تنفس کردند.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید< a href= 'https://t.me/akharinkhabar' > ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید