باشگاه خبرنگاران/اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.
ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: در نهصد و چهل و یکمین «۹۴۱» عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی آقای امیر بشنیجی ۳۴ ساله که از بیمارستان ۲۲بهمن نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده او در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
او تصریح کرد: کلیه‌های زنده یاد امیر بشنیجی در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به آقای ۲۳ساله ساکن خرمشهر و آقای ۳۹ ساله ساکن فیروز آباد استان فارس که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: کبد مرحوم نیز در بیمارستان بو علی سینا شیراز به خانم ۳۰ ساله ساکن اردبیل پیوند و به بیمار زندگی دوباره‌ای بخشید.
خالقی افزود: همچنین قرنیه‌های زنده یاد امیر بشنیجی نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
او تصریح کرد: قسمتی از پوست مرحوم جهت پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال گردید.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید< a href= 'https://t.me/akharinkhabar' > ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید