فارس/ براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در 24 ساعت گذشته با عدد 99 در شرایط سالم قرار دارد.
اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد 87 در شرایط سالم قرار دارد.
با توجه به روند افزایشی آلاینده‌ها، امروز هفت ایستگاه سنجش هوای شهر دارای هوای ناسالم برای گروه های حساس هستند.
امامیه، خیام شمالی، خیام جنوبی، لشگر، الهیه، کریمی و وحدت به ترتیب با شاخص های 104، 106، 109، 109، 114، 116، 136 دارای هوای ناسالم برای گروه های حساس هستند.
دیگر ایستگاه ها نیز با شاخص 59 تا 99 دارای هوای سالم هستند.
دمای امروز هوا 7 درجه سانتی‌گراد و آسمان صاف و آفتابی است.