صدا و سیما/ شهردار تربت حیدریه گفت: شهروندان تربتی 25 میلیارد تومان بابت عوارض نوسازی به شهرداری بدهکارند که با ۲۰ درصد این مبلغ می توان اقدامات عمرانی و زیرساختی مهمی را در سطح شهر اجرا کرد.
محمدصادق مجتهدی با بیان اینکه اغلب ادارات و سازمان های دولتی برای تحقق اهداف خود و ارائه خدمات به مردم با کمبود اعتبارات و بودجه های پیش‌بینی شده مواجه هستند، افزود: در این میان شهرداری ها که سهم بسیار ناچیزی از بودجه های دولتی دارند، باید از محل درآمدهایی که براساس قوانین از شهروندان دریافت می کنند، شهر را اداره کنند.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد شهروندان در جهت رفاه و آسایش خود، به وظایف و حقوق شهروندی شان عمل و مدیریت شهری را در انجام امور همراهی کنند.
مجتهدی از اجرای جوی و جدول گذاری و آسفالت محلات بعنوان نمونه بارز مشارکت و همراهی شهروندان طی دو سال گذشته یاد کرد و گفت: طی دو سال گذشته تعداد زیادی از کوچه ها در محلات مختلف به ویژه محلات کمتر برخوردار با مشارکت ساکنین جوی، جدول گذاری و آسفالت شده است.
شهردار تربت حیدریه افزود: از ابتدای امسال 70 هزار مترمربع آسفالت و 9 کیلومتر جوی و جدول گذاری انجام شده است که تاثیر زیادی در بهبود کیفیت معابر و هدایت آب های سطحی دارد.