باشگاه خبرنگاران/ مرتضی اثمری کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای مناطق سردسیر و کوهستانی استان انتظار دمای زیر صفر و یخبندان وجود دارد.
او تصریح کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهند این وضعیت تا روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه ادامه دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: همچنین دمای امروز مشهد ۹ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است؛ بیشنیه دمای این شهر ۱۶ و کمینه دمای آن دو درجه خواهد بود.
اثمری افزود: آسمان از نظر جوی پایدار است، اما با توجه به ترافیک و کارخانجات اطراف مشهد، چون هوا ساکن است ممکن است آلودگی هوا را در اواسط روز داشته باشیم.
او تصریح کرد: دیروز سردترین شهرستان با دمای -۴ قوچان بوده است.