فارس/ سردار ماشاءالله جان‌نثار گفت: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد افیونی به داخل کشور، مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد، موفق شدند بیش از ۱۶ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: در این عملیات مرزبانان خراسان رضوی با اشرافیت اطلاعاتی و نیز رصد شبانه‌روزی تحرکات مرزی موفق شدند، ۱۵ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۹۱۰ گرم هروئین در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور کشف و عاملان قاچاق این بلای خانمان‌سوز را دستگیر و برای تشکیل پرونده راهی مراجع ذی صلاح کنند.
وی با اشاره به اشرافیت اطلاعاتی مرزبانان استان عنوان کرد: مرزبانان این فرماندهی در پست‌های کنترل و مراقبت مرزی با کنترل دقیق خودروهای ترانزیتی موفق شدند طی ۷۲ ساعت گذشته قاچاقچیان سوخت را شناسایی و در مجموع از آن‌ها ۵ هزار و ۷۹۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال را کشف کنند و ضمن تشکیل پرونده تحویل مراجع مربوطه دهند.