فارس/ ابراهیم خالقی اظهار کرد: در نهصدوپنجاه‌وسومین(953) عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، عصمت حیدری 65 ساله که از بیمارستان رضوی به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
مسؤول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: کبد مرحومه عصمت حیدری در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به خانم 44 ساله ساکن ارومیه پیوند و به بیمار زندگی دوباره‌ای بخشید.
وی ادامه داد: همچنین قسمتی از پوست زنده‌یاد عصمت حیدری جهت پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.
خالقی افزود: قرنیه‌های مرحومه عصمت حیدری نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.