فارس/ براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد شاخص کیفی هوای شهر در 24 ساعت گذشته با عدد 67 در شرایط سالم قرار دارد.
اکنون نیز شاخص کیفی هوای شهر با عدد 80 در شرایط سالم قرار دارد.
«نخریسی» با شاخص 38 تنها ایستگاه دارای هوای پاک در شهر است و دیگر مناطق با شاخص‌هایی از 57 تا 97 دارای هوای سالم هستند.
آسمان امروز صاف و آفتابی و دمای هوای 6 درجه سانتی‌گراد است.