فارس/ لاله معصومیان اظهار کرد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای حضور و سخنرانی در همایش ملی «راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک» به شهرستان سبزوار سفر می‌کند.
مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: این همایش در دانشگاه حکیم سبزواری و با حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، مدیرکل مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو و رئیس گروه نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای همان وزارت و نیز جمعی از اساتید و متخصصان حوزه مرتبط با « آب» و مسؤولان ارشد استان فردا صبح ساعت 8 آغاز و تا 18 عصر به کار خود پایان می‌دهد.