آخرین خبر/ شرکت توزیع نیروی برق شیراز اعلام کرد‌‌‌‌ به منظور سرویس و تعمیرات تاسیسات توزیع برق، د‌‌‌‌ر صورت مساعد‌‌‌‌بود‌‌‌‌ن شرایط جوی، برق مناطقی از شیراز به شرح زیر قطع می گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌:
جمعه 22/9/98 از ساعت 8 تا 12 بولوار میرزای شیرازی، روبه روی بیمارستان کوثر، کوچه 30 عبد‌‌‌‌الملکی.
شنبه 23/9/98 از ساعت 8 تا 12 خیابان ابریشمی کوچه های 2 و 4 و جانبازان، محب شرقی نواحی کوچه 1 و از ساعت 9 تا 13 قسمتی از کوچه های 5، 6، 7 و 4 خیابان آبجوار.
یک شنبه 24/9/98 از ساعت 8 تا 12 خیابان هرمزگان کوچه های یک و سه، از ساعت 8:30 تا 12:30 خیابان ابیورد‌‌‌‌ی 3 کوچه 6 و نواحی اطراف و اکبرآباد‌‌‌‌ خیابان باستان نواحی کوچه 8 و از ساعت 9 تا 13 قسمتی از خیابان وفا و کوچه های 1، 2، 3، 4 و 5 وفا.
د‌‌‌‌وشنبه 25/9/98 از ساعت 8 تا 12 قسمتی از کوچه های 20، 22، 18 و 16 خیابان امین و بولوار نیستان نواحی کوچه 24، از ساعت 9 تا 13 قسمتی از کوچه 31 خیابان امین و از ساعت 10 تا 14 بولوار نیستان نواحی کوچه 30.
سه شنبه 26/9/98 از ساعت 8 تا 12 برآفتاب سعد‌‌‌‌ی، هشت متری د‌‌‌‌وم، از ساعت 8:30 تا 12:30 ابتد‌‌‌‌ای خیابان ساحلی از پل پیرنیا به طرف راهنمایی و از ساعت 13 تا 17 بولوار نیستان نواحی کوچه 28.
چهارشنبه 27/9/98 از ساعت 8 تا 12 بولوار فضیلت نواحی کوچه 10/30 و از ساعت 13 تا 17 بولوار نصر غربی نواحی کوچه 11.


همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان فارس را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر فارس در تلگرام :
https://t.me/joinchat/AAAAAEAbLp_SERJkiw4dkw
آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online
آخرین خبر فارس در سروش :
http://sapp.ir/Fars.Online
آخرین خبر فارس در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/154992640C628a247913