تسنیم/ وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۵ پروژه فرودگاهی در قالب پارکینگ، احداث ترمینال‌های جدید، ایجاد باند و توسعه تجهیزات ناوبری در کشور فعال است.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تکمیل ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی گرگان یکی از پروژه‌های مهمر شرکت فرودگاه‌های کشور است که با تکمیل و بهره‌برداری از آن امکان به کارگیری ظرفیت این ترمینال برای 5 پرواز همزمان فراهم می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: ترمینال موجود فرودگاه گرگان سالانه 250 هزار نفر ظرفیت دارد که با تکمیل ترمینال جدید این ظرفیت 10 برابر بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه 15 پروژه فعال در سطح فرودگاه‌های کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه‌ها در حال تکمیل است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
اسلامی گفت: این پروژه‌ها شامل پارکینگ هواپیما، ترمینال‌ها جدید، باندهای دوم و سوم و تجهیزات ناوبری است.